title

加入世傲,成为我们当中的一员 

在世傲工作,你将接触这里特有的追求卓越崇尚创造的公司氛围, 获得专业培训,团队协作和 个人发展的机会。加入世傲,成为我们当中的一员协助客户透过设计解决问题,创造价值。

 

          常规岗位日常招聘

 

                实习平面设计———-1人
                资深平面设计———-2人

 

                电话:15152803711